Så hjälper du barn att lyckas i skolan

Boken Uppmuntra lärande – så hjälper du barn att lyckas i skolan beskriver hur man kan arbeta med barns uthållighet, motivation och nyfikenhet och hur du som förälder och personal i grundskolan kan vägleda barn att agera självständigt i skolarbetet.

Skolan handlar både om kunskapsmål och om att träna förmågor som analys, jämförelse och argumentation, enligt den nya läroplanen. För att utveckla dessa förmågor behöver barn ofta arbeta med uthållighet och inställning till lärande. James Nottingham ger handfasta och konkreta råd om hur barn kan förändra sin inställning till ”tråkiga” och svåra uppgifter, och hur vi vuxna kan hjälpa dem att övervinna motstånd och motgångar vid exempelvis hemuppgifter och träning inför prov. När ett barn vet hur det ska gå tillväga och vilka förmågor som behövs för att uppnå goda resultat, kan barnet i högre grad ta ansvar för sitt eget lärande. Nottingham visar också hur man kan kan ge konstruktivt beröm som stärker barnets självkänsla. Läs mer om boken eller provläs några sidor.

Uppmuntra lärande vänder sig till föräldrar och personal i grundskolan och alla andra som intresserar sig för barns och ungas lärande. Boken kan hjälpa både barn och vuxna att hitta motivation för att skapa ett mer positivt skolarbete, i skolan såväl som i hemmiljö.

Om författaren
James Nottingham har flerårig erfarenhet av arbete både som lärare och skolledare i Storbritannien. Han arbetar nu med skolutveckling och det skandinaviska skolutvecklingsprogrammet Visible Learning Plus och har ett nära samarbete med pedagogikprofessor John Hattie. James Nottingham har även skrivit boken Utmanande undervisning i klassrummet (Natur & Kultur 2013). Han besöker Sverige regelbundet för att föreläsa om sitt skolutvecklingsarbete och sina böcker.

 

2017-03-13T11:50:50+00:00