Ledare gav tips om värdebaserat ledarskap

Den 8 maj genomförde Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Scouterna sitt årliga forum på Stockholms slott. 200 ledare från näringslivet, offentlig och ideell sektor samlades för att diskutera framtidens ledarutmaningar i rundabordssamtal. Ur diskussionerna kom tio verktyg för värdebaserat ledarskap.

Årets tema för Seminariet Ungt Ledarskap var ”värderingar över gränser för framtidens ledarskap”,  och lyfte de möjligheter och utmaningar som såväl näringslivet som offentliga och ideella verksamheter möter. Vad händer med ledarskapet i en värld där gränser suddas ut, medan vi bär med oss våra värderingar? Kan man bygga en global verksamhet med en verkligt gemensam värdegrund? Det här är vad man kom fram till:

  1. Var nyfiken på omgivningen – det skapar engagemang för dem och det du ska leda.
  2. Se och bekräfta människan – då gör du henne värdefull för andra och sig själv.
  3. Tänj ditt mod – våga lite mer än du tror att du vågar, så flyttas läskighetsgränsen hela tiden bortåt.
  4. Dela makt – du kommer längst i din maktutövning genom att göra andra mäktiga.
  5. Anställ smarta människor med rätt attityd – genom att umgås med dem blir du smartare själv. och erfarenhet bygger alla med tiden, medan attityd är en inställning till livet.
  6. Gilla olika – värdesätt olikheten. Ju mer vi blandas desto mer lär vi oss om oss själva.
  7. Var äkta – det går inte att låtsas i en transparent värld. Sanningen gör dig fri.
  8. Var närvarande – personliga möten är alltid viktigast. Ta vara på den energi du får av andra.
  9. Utgå från dig själv – bygg ditt ledarskap utifrån din passion, kunskap, erfarenhet. Hela tiden.
  10. Le och säg hej – det gör världen lite vänligare, lite öppnare. Det är grunden för all stor förändring.

– Det behövs fler unga förebilder med ett värdebaserat ledarskap. Under seminariet utbytte framtida och nuvarande ledare tankar kring hur man kan skapa möjligheter för det unga ledarskapet som bygger vår framtid, säger Emma Jangö, verksamhetsledare för Stiftelsen Ungt Ledarskap.

2017-03-13T11:50:48+00:00