DN: ”Tretton myter om borrelia som skapar rädsla i onödan”

Ofarligare än många tror. Risken att smittas av borrelia när man blir biten av en fästing är mycket liten. Får man sjukdomen är självläkning vanligt. Borrelia ligger inte bakom ms eller alzheimer. Det är inte svårt att behandla, och det finns ingen anledning till panik om man blir fästingbiten, skriver läkaren Mats Reimer på DN debatt.

Läs hela inlägget här.

 

Mer om borrelia 

Smitta av borrelia till människa är vektorburen och överförs via fästingar tillhörande arten Ixodes ricinus, som sugit blod från infekterade varmblodiga djur, vanligen smågnagare, harar och näbbmöss. Man har konstaterat att infektionen på samma sätt också kan spridas via infekterade fåglar. Hjortdjur, t ex rådjur, infekterar inte fästingarna med borreliabakterier. Däremot är rådjuren viktiga blodvärdar för fästingarna. Risken att smittas i samband med fästingbett varierar i olika områden, men är i Sverige i medeltal cirka 0,6%. Störst risk för smitta föreligger i Götaland och Svealands östra kustområden. Numera är infektionen vanlig också längs Västkusten. Risken minskar norrut i Sverige eftersom antalet fästingar är färre, men mängden fästingar och förekomsten av borreliainfektion har (liksom förekomsten av rådjur) stadigt spridits norrut längs Norrlandskusten och har under 2010-talet klart etablerat sig i Umeåregionen.

Vid fästingbett överförs borreliabakterier från fästingen normalt inom ett tidsintervall av 24 till 36 timmar. Ju förr fästingen avlägsnas desto mindre är risken att bli smittad. Tas fästingen bort inom 24 timmar är risken för att bli smittad av borrelia mycket liten.

[6]

En ny faktor att räkna med sedan slutet på 1990-talet är Anaplasma-infektionen (även kallad Erlichia eller fästingfeber), som sprids med samma fästingart och kan förvärra risken för att borreliainfektionen ska få fäste och orsaka allvarlig sjukdom. Denna effekt beror på att Anaplasma-bakterien försämrar immunförsvaret.

 

Källa: Wikipeia

2017-03-13T11:50:51+00:00