Barn och hemmafixare drabbas mest av elolyckor

Inga dödsolyckor inträffade under 2013 på grund av el, men elolyckorna är många och mörkertalet stort, något som Elsäkerhetsverket belyser i sin senaste rapport över elolyckor. Två grupper som sticker ut bland de som skadas är små barn och ”hemmafixare”.

– Varje år skadas omkring 350 barn i elolyckor. Oftast är det barn under fem år som skadar sig. De petar in föremål i vägguttag, exempelvis i samband med renovering då uttaget suttit löst eller inte satts tillbaka på plats. Armaturer är också något barnen skadar sig på, om det saknas en lampa kan de komma åt strömförande delar, säger Lars Jansson vid Elsäkerhetsverket.

Män i 20 till 50 årsåldern som utför ”gör-det-själv-arbete” i hemmet är ytterligare en grupp i riskzonen visar rapporten. En stor del skadar sig på armaturer, vägguttag och lösa elkablar i samband med renoveringar hemma.

Varje år söker cirka 1 500 personer akut vård efter att ha råkat ut för en elolycka. 326 av dessa anmäldes år 2013 till Elsäkerhetsverket varav 149 är relaterade till yrkesverksamma inom elbranschen. Bland dessa uppstår fyra av fem elolyckor i samband med ett felbeteende vid arbete.

De elolyckor som inträffat på arbetsplatser rapporteras till Arbetsmiljöverket och sedan vidare till Elsäkerhetsverket. Men när det gäller elolyckor som drabbar privatpersoner är det svårare att få in underlag då det inte finns något krav på att anmäla händelsen.

I syfte att få en bättre kartläggning över elolyckor har myndigheten samarbetat med Karlstads universitet som fått i uppdrag att sammanställa statistik över elolyckor de senaste decennierna utifrån sjukvårdens register.

– Vi vet att mörkertalet för elolyckor är stort och för att få en bättre bild över situationen har vi i år kompletterat vår elolycksfallsrapport med sammanställningen från Karlstads universitet. Även bland elolyckor som inträffat under arbetstid finns ett mörkertal i rapporteringen och det är något som vi ständigt arbetar med att förbättra, säger Lars Jansson.

Läs mer i vår elolycksfallsrapport 2013 eller på www.elsakerhetsverket.se.

 

2017-03-13T11:50:47+00:00