Skånemodell bra mot dåliga läkemedelskombinationer hos psykiskt sjuka

Läkemedelsrådet och psykiatrin har på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden genomfört en utvärdering av Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar inom psykiatri. Totalt inkluderades 136 patienter i de tre piloterna som gjordes.

Socialstyrelsen har uppskattat att 20-40 procent av befolkningen i Sverige led av någon form av psykisk ohälsa under 2005. Det är alltså väldigt vanligt förekommande. I detta inbegrips allt från lättare psykiska besvär, exempelvis ångest eller oro, till svårare psykiska sjukdomstillstånd, som psykoser.

Det är också vanligt att dessa personer även lider av annan sjukdom, så sannolikheten är stor att dessa patienter använder många läkemedel. Med många läkemedel ökar risken för biverkningar och interaktioner.

Eftersom det generellt anses svårt att enkelt behandla psykiskt sjuka patienter så testas ofta ett flertal behandlingsstrategier och -kombinationer. Piloterna har kommit fram till att:

  • Läkemedelsrelaterade problem är vanligt förekommande hos patienter i samtliga studerade piloter.
  • Läkemedelsgenomgångar är en metod för att identifiera, monitorera och åtgärda läkemedelsrelaterade problem.
  • På kort sikt är det möjligt att minska förekomsten av dubbelmedicinering framför allt med bensodiazepiner, men även i viss utsträckning med neuroleptika.
  • Det finns ett behov av att ytterligare utvärdera Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin.

Resultaten från denna utvärdering av Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar (psykiatri) indikerar att läkemedelsgenomgångar är en metod för att identifiera, monitorera och åtgärda läkemedelsrelaterade problem. Vi har kunnat se att läkemedelsrelaterade problem är vanligt förekommande hos dessa patienter.

– Resultaten i den här studien är intressanta och psykiatrin får därför i uppdrag att i ökad omfattning genomföra läkemedelsgenomgångar enligt Skånemodellen, säger Anders Åkesson och tillägger, att detta är satsning i att stärka patienter inom psykiatrin. I december ska Läkemedelsrådet, efter vidare utvärdering och analyser av Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin komma med förslag för det fortsatta arbetet.

 

Bilden är från Wikipedia.

2017-03-13T11:50:51+00:00