Omega-3 under graviditet förebygger eksem hos barn

I en studie på över 200 mammor och deras barn undersöktes sambandet mellan höga nivåer av omega-3 fettsyror hos mamman och andelen barn som utvecklade atopiskt eksem. Barn till mammor med höga nivåer av omega-3 fettsyror, framförallt fettsyran DHA ( dokoshexaensyra) hade signifikant lägre andel atopiskt eksem. 

Via navelsträngen får fostret i sig olika former av näring från mamman under graviditeten så även viktiga fettsyror. Man vet sedan tidigare undersökningar att risken att utveckla allergiska tillstånd hos spädbarn påverkas av den mat som den blivande mamman äter. I denna undersökning på 211 blivande mammor och deras barn undersöktes koncentrationen av fleromättade fettsyror i plasma och navelsträng. Barnen följdes upp vid 6 månaders ålder samt efter 14 månaders ålder via frågeformulär till mamman, där förekomsten av eksem noterades. Mödrarna, vilka själva inte hade haft atopiska besvär, rekryterades under 1:a trimestern varefter plasman analyserades på olika typer av fettsyror. Resultatet av studien visade att höga koncentrationer av fleromättade fettsyror var negativt korrelerade med atopiskt eksem (P=0,0,4). Forskarnas sammanfattning av studien var att fettsyrastatusen under graviditet har en viktig roll i utvecklandet av atopiskt eksem i den tidiga barndomen. Risken att utveckla atopiskt eksem är relaterad till låga nivåer av omega-3 fetter i naversträngsplasma i synnerhet omega-3 fettsyran DHA.

 European Journal of Clinical Nutrition 67, (2013) 658-663

Bilden är hämtad från Wikipedia

2015-08-27T08:59:24+00:00