Bok om förlossningsdepression – mer än var tionde kvinna drabbas

10-15 % av alla kvinnor som föder barn drabbas av post partum depression, även kallat förlossningsdepression. Det är mer än var tionde kvinna. Trots detta är informationen från sjukvården mycket bristfällig när det gäller nyblivna föräldrars psykiska hälsa.

Närmare 40 % av alla kvinnor mellan 20 och 29 uppger att de mådde sämre än normalt under första halvåret efter att de fött barn, motsvarande siffra för kvinnor mellan 30 och 39 är 20 %. Med tanke på dessa siffror blir det tydligt vilken viktig roll informationen från sjukvårdens sida spelar.

– Att få barn är något som ska vara fantastiskt. En ny liten människa som kommer till världen och förgyller livet med energi och kärlek. Men för många nyblivna föräldrar ser verkligheten inte ut såhär, säger Karin Monsen Börjesson, barnmorska och vårdutvecklare inom psykosomatisk obstetrik på Karolinska universitetssjukhuset.

Det är därför oroande att nästan 40 % av alla mammor uppger att de fått bristfällig eller ingen information alls på BB gällande sitt psykiska välmående och känslor som kan dyka upp i samband med sitt barns födelse. Siffrorna är nedslående och mycket viktiga att lyfta nu när debatten om barnmorskors situation i Sverige har gått het i medierna den senaste tiden.

Helena Askén drabbades av post partum depressioner med alla sina tre barn och för varje barn blev depressionerna djupare. Hennes tillstånd plockades inte upp av sjukvården förrän det hade gått väldigt långt.

– Den enorma lycka jag upplevde under mina barns födelse byttes efter en kort tid ut mot ett hopplöst mörker. Skulden som kommer i och med det är enorm och det här är något som behöver plockas upp snabbt av sjukvården annars är risken att de mörka känslorna eskalerar, säger Helena Askén, författare av boken ”Moderslycka, vart tog glädjen vägen? En mammas berättelse om depression efter förlossningen”.

2014-04-22T22:42:51+00:00