Hans Rosling – Framtidens statistik

Renew rekommenderar det lysande programmet om Framtidens statistik, där Hans Rosling visar hur siffror många tar för givet inte alls stämmer. Till exempel ökar inte antalet barn i världen utan har legat konstant i flera år nu.

– Antalet födda barn på jorden har slutat öka sedan 1990, men världens befolkning fortsätter att växa i sextio år till. Det är trendbrott som de flesta är okunniga om, säger Hans Rosling, professor i folkhälsovetenskap, som har gjort succé i hela världen med sina animerade bilder på statistiska förändringar.

Han menar också att utvecklingen i Bangladesh är ett mirakel. Informationen om vikten av färre barn per familj har förlängt kvinnornas medellivslängd med 20 år. Och så får vi lära oss vilken skillnad en cykel kan göra i Moçambique

Hans Rosling, professor i internationell hälsa, gör statistiken begriplig och tillgänglig när han med hjälp av 3D-grafik visar hur befolkningstillväxt, fattigdomsbekämpning och resursfördelning förändrats över tid. Föreläsningen varvas med reportage från Bangladesh och Moçambique.

Ett program som är både allmänbildande och roligt men också skapar en viss framtidsoptimism.
Hans Rosling har även Vinter och Sommarpratat, i senaste programmet berättar hur han gjorde ett färgseendetest på Fidel Castro i Kuba 1993. Det var för att övertyga presidenten om att forskningen kring en epidemi av nerv- och synskador behövde göras på Roslings sätt.

Han svarar också på vad medellivslängden för hela världens befolkning är idag. Undersökningen visar att bara 22 % av de tusen tillfrågade i Sverige hade rätt av svarsalternativen 50, 60 och 70 år. Rätt svar är 70 år.

Ännu mindre andel svarade rätt på frågan hur många procent av världens ettåringar som fått mässlingsvaccin. Av alternativen 20, 50 och 80 %, var det bara 10 % av svenskarna som valde det rätta svaret; 80 % har fått mässlingsvaccin.

Under 1960-talet födde världens kvinnor i genomsnitt 5 barn. Men hur många är det idag? 4.5, 3.5 eller 2.5 barn per kvinna? Rätt svar är 2.5 barn.

Hans Rosling vill inte bli kallad optimist. Han plågas av tanken på att en miljard medmänniskor lever i extrem fattigdom. Däremot kallar han sig possiblist och vill fokusera på att lösa problem istället för att ge upp. Eller för att använda hans egna ord: världen har blivit bättre, men den inte är bra.

 

 

 

 

 

2014-03-23T21:49:45+00:00