Det här är Sveriges mest inflytelserika twittrare – Twitterbarometern 2014

För tredje året i rad presenteras Svenska Twitterbarometern på Mediedagarna, baserad på information som Aitellu producerar. Sociala Medier påverkar samhället i en allt högre grad. Allmänheten blir allt mera medveten om hur viktigt det är att utnyttja dessa snabba kanaler för att få ut information för att bilda opinion eller skapa hausse kring olika ämnen. Oavsett om det gäller ett varumärke, en politisk åsikt, klagomål eller annat. Resultatet av det blir ett mått på hur inflytelserikt ett konto är då vi får en uppfattning om hur stor räckvidd det har och hur populära tweets det producerar. Kategoriseringen av twittrarna är baserad på en redaktionell bedömning gjord av MedieAkademin tillsammans med deras samarbetspartners så som Welcom.

Resultatet finns att finna på http://medieakademien.se

Några utdrag:
Mest inflytelserika twittrarna 2014: 

1. Jonas Gardell (1) @Jonas_Gardell

2. Soran Ismail (2) @Soranismail

3. Carl Bildt (6) @carlbildt

4. Mark Levengood (3) @Mark_Levengood

5. Gina Dirawi (7) @anaginas

Företag/Organisationer:

1. Spotify (2) @Spotify
2. SI/VisitSweden (1) @Sweden

3. Polisen Södermalm (3) @YB_Sodermalm

4. SJ (4) @SJ_AB

5. Alliansfritt Sverige (ny) @alliansfritt

2014-03-07T13:11:48+00:00