Aktieanalytiker lyckas sämre än slumpen

Experter ifrågasätts alltid. Kanske framförallt när de ska, utifrån sin kunskap, göra prognoser och rekommendationer inför framtiden. Och med all rätt om ni frågar mig. Den värld vi lever i är så oförutsägbar att det mesta är omöjligt att förutse. Ofta visar slumpen på bättre prognoser än experters gedigna arbete. Och detta är tydligt när det kommer till aktieanalytiker.

Tre tydliga exempel på att analytiker inte lyckas bättre än slumpen

1.  Undersökning av analytikers kvartalsprognoser av Günther Mårder, Sparekonom Nordnet

Günther undersökte hur träffsäkra analytikerna egentligen är i sina prognoser inför kvartalsrapporterna. 31 kvartal undersöktes. I ett fall av åtta hade analytikerna rätt när de försökte förutspå börsföretagens resultat inför nästa kvartal (med 5 procents noggrannhet). Hade de istället gissat att vinsterna skulle bli den samma som kvartalet innan hade de fått rätt i ett fall av tre. ”Mitt råd till dig som privatsparare är att inte förlita dig på analytiker och deras råd”, säger Günther.

Läs mer om Günthers undersökning här

2.  Avhandling ”Essays on information and conflicts of interest in stock recommendations” avErik Lidén, grundare av fondbolaget insiderfonder.

Eriks avhandling ifrågasätter aktierekommendationer som löpande publiceras i svenska media. Hans slutsats är att när massmedia publicerar köprekommendationer, reagerar aktien positivt på publikationsdagen , men uppgången åtföljs av en negativ prisreaktion. För säljrekommendationer så reagerar aktien negativt på publikationsdagen , och åtföljs av en fortsatt nedgång  i aktiens pris därefter. ”Resultaten visar att investeraren skulle ha förlorat pengar på att följa köprekommendationerna medan han eller hon hade tjänat på att följa räljrekommendationerna.”säger Erik.

Läs mer om Eriks avhandling här

3.  ”När analytiker sjunger i kör ska man lyssna. Och göra tvärtemot” av Alf Riple, aktuell med boken ”Lögn, förbannad lögn & prognoser”.

Alf sammanfattade analytikers hållning (data från Bloomberg) till olika aktier varje månad under åren 2003 till 2012. En femma innebär köprekommendation från samtliga analytiker som följer bolaget och en etta betyder idel ”sälj”. Sen jämförde han snittbetygen från analytikerna med indexets avkastning under de närmaste följande 12 månaderna efter att betyget sattes.

Alf fann ett tydligt negativt samband mellan analytikers optimism och efterföljande avkastning.”Konsensus bland analytiker verkar med andra ord vara en perfekt omvänd indikator vad gäller marknadstiming”, säger Alf.

Alf tittade även på ”stockpicking” som visar på att om du systematiskt hade valt att investera i analytikernas hetaste säljkandidater de senaste åren hade du fått en avkastning på 21 % per år.Förstå mig rätt: Detta betyder inte att alla analytiker alltid har fel. Datan säger inget om enskilda analytiker, gömda i mängden finns säkert några som prickat perfekt hela tiden. Poängen är att man ska akta sig när köprekommendationerna står som spön i backen. För det är du som får spö när pendeln svänger”, avslutar Alf.

Läs mer om Alfs sammanfattning här

Renew Magazine

2017-03-13T11:50:53+00:00