Folk mitt i karriären ratar chefsjobb

Mer än varannan person som befinner sig mitt i karriären är intresserad av att byta jobb eller arbetsgivare. Men att klättra på den hierarkiska jobbstegen lockar inte, chefskap och befordran är inget som värderas högt i yrkeslivet. Istället söker mitt-i-karriäristerna nya kunskaper, personlig utveckling, högre lön och bättre balans mellan jobb och fritid. Det visar en undersökning som Folkuniversitetet Stockholm har gjort med hjälp av YouGov.

Syftet med undersökningen var att ta reda på vad personer mitt i livet ser som utmaningar och drivkrafter i sitt yrkesliv. 1007 förvärvsarbetande män och kvinnor i åldern 40-55 år intervjuades. Resultatet visar bland annat att 58 procent funderar på att byta jobb. De viktigaste drivkrafterna är enligt de tillfrågade att lära sig nya saker, personlig utveckling, högre lön och bättre förmåner. Minst viktigt är befordran och chefskap eller ledande befattningar.

− Under semestern har vi alla tid att fundera på om vi vill förändra något på jobbet. Vi på Folkuniversitetet har varit nyfikna på hur tankarna går hos de som befinner sig mitt i karriären, säger Mona Lanneskog, marknadschef på Folkuniversitetet i Stockholm.

Även om en majoritet av de intervjuade har en önskan om att byta jobb så är det få som aktivt söker nytt jobb. Den vanligaste anledningen att inte fler söker sig vidare är att de inte vet vad de vill jobba med.

En dryg tredjedel upplever att det är svårt att känna inspiration på jobbet och nästan lika många ser den snabba teknikutvecklingen som en tuff utmaning. Att många av de tillfrågade är intresserade av att gå en utbildning eller läsa en kurs är därför föga förvånande. Områdena som lockar är främst teknik, tätt följt av personlig utveckling.

− Just IT-relaterade kurser är väldigt populära hos oss. Att hålla sig uppdaterad samt lära sig nya program är ett sätt att bredda sin kompetens. När det gäller personlig utveckling kan vi erbjuda kurser i personlig effektivitet samt kreativitet och idéutveckling, säger Mona Lanneskog.

2017-03-13T11:51:04+00:00