Trendspaning och PR-tips till Svenska kyrkan

Sverige brukar ibland kallas för världens med sekulariserade land. Runt en miljon av Svenska kyrkans medlemmar är uttalade ateister och var femte medlem anser, enligt kyrkans egen undersökning, att ”religion lockar fram människors sämsta sidor”.

Mot bakgrund av detta ter det sig denna trendspaning sannolikt som märklig. Jag påstår nämligen att allt fler kända människor kommer att komma ut som kristna/troende. Och att vi i kölvattnet av det kommer att få allt fler religösa svenskar.

Trenden är redan igång. Vem hade kunnat föreställa sig att före detta skjutjärnsjournalisten och kommunisten Göran Skytte skulle resa riket runt för att förkunna sin tro. Och vem hade i sin vildaste fantasi kunnat tro att  Sveriges finansminister, den så respekterade Anders Borg, skulle beskriva sig som troende i en söndagsintervju i DN? Inte jag, i alla fall. Dessa två är inte ensamma om att ”komma ut” som kristna; Mats Svegfors, Ingela Agardh, Katarina Sandström, Jonas Gardell och Thomas Idergard är ytterligare namn. Vad som är slående är att detta är mycket respekterade personer. De är bildade individer, personer med intellektuell credd. Alltså personer som inte kan viftas bort som ”knasiga” eller ”tokiga”.

Vad ligger då bakom denna trend? Den frågan är nog andra egentligen bättre rustade att svara på, men jag försöker ändå: religion ger människor hopp och tröst på ett sätt som inte vårt samhälle kan erbjuda. En känsla av sammanhang och mening. När allt stormar kring människan då gäller det ibland att ha en fast punkt att kunna relatera till. En tro på något högre – gudsbegreppet – kan ge det. Tron erbjuder människor ett slags lugn och allt det hetsiga. Människan söker existentiella svar på varför hon finns. Hon undrar vem hon är, och varför hon vet om sin existens.Dagens samhälle bli allt mer prestationsinriktat och materiellt fixerat, religionen står ofta som en motpol till detta och erbjuder en famn som säger att det finns högre värden än det ytliga.

Detta behov av hopp och tröst är naturligtvis inget nytt. Det nya är att det är så kallade bildade och intellektuella personer går ut  med sin tro i medierna. För ett antal år sedan hade det lika med ”självmord” av det egna ”varumärket” att göra det. Nu har situationen förändrats, inte på så sätt att man gör vågen på ledar- eller kultursidorna, det hela möts snarare av tystnad. En talande tystnad, tänker kanske några av er som läser det här. Jag själv tror tystnaden avspeglar en acceptans och början på en öppenhet. Man inser att de faktiskt går att vara både smart och troende, bildad och Jesus-fan, intellektuell och kristen. Barack Obama är ett exempel på det. Detta innebär i sin tur en fantastisk pitch för  Svenska kyrkan. Några församlingar har redan insett det och drar horder av gudstjänstbesökare. Det stora flertalet församlingar fortsätter dock som vanligt.

Jag själv hade anledning att besöka högmässan i Slottskyrkan i söndags. Min son skulle spela piano i samband med gudstjänsten. Och visst, det var ju jättefint att församlingen bjöd på både pianospel och barnsång. Och visst sa ärkebiskop Krook en del bra saker. Men jösses så stel, trist, opersonlig och uppstyrd liturgin var i övrigt. Och så omöjligt det var att hänga med i psalmerna trots att jag inte är helt omusikalisk. Sannolikheten att jag återvänder till den kyrkan för att bli själsligt påfylld är tyvärr lika noll. Jag önskar dock att det förhåll sig tvärtom. Här kommer därför några grundläggande PR-tips till Svenska kyrkan för att locka människor till er verksamhet. Det handlar om en genomgripande modernisering och att skapa ett tilltal som berör.

– Skippa eller åtminstone lätta upp de stela liturgierna.

– Prata om Jesus etc i vardagliga termer och relatera hans budskap till nuvarande kontexter.

– Predika överhuvudtaget i vardagliga termer. Relatera hela tiden till livet som vi lever nu. Ge vägledning, utan att moralisera, kring vanliga livsfrågor.

– Skippa de pråliga prästkläderna. De skapar bara en distans och högtidliga associationer.

– Använd gärna musik och bild för att både förstärka och illustrera predikan.

– Ge vägledning, diskutera tvivel, diskutera värderingar. Hur kan man tillämpa exempelvis Dekalogen i vår samtid

– Modernisera psalmboken.

– Gå runt i salen under predikan, stå inte stilla på en tron.

– Förbättra ljudförhållandena. Både unga och gamla ska kunna höra vad som sägs.

– Bjud in till fika efteråt.

– Erbjud individuell vägledning.

– Ordna återkommande tema-events kring tros-och värderingsfrågor. Och existensiella frågor.

Lyckas ni med detta, så kommer jag gärna till Svenska kyrkan för själslig påfyllnad. Och jag lär inte bli ensam om det.

 

Åsa-Mia Fellinger

fellinger@renewmag.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-13T11:51:12+00:00