Ensamseglare och samhällsförändrare – Ellen MacArthur kommer till KTH

Världskända Dame Ellen MacArthur kommer 25 mars till Stockholm för att tala om cirkulär ekonomi på inbjudan av Cradle Net, KTH och CITIES the Magazine. Tillsammans med en namnkunnig panel kommer hon diskutera cirkulär ekonomi som en metod att ställa om Sverige till ett hållbart samhälle och samtidigt spara mångmiljardbelopp. Under kvällen kommer frågor diskuteras som: ”Vad har Sverige att vinna på cirkulär ekonomi?”, ”Vilka förändringar behövs i resursflöden, affärsmodeller och konsumtion?” och ”Vad innebär det i praktiken?”

Ellen MacArthur slog världsrekordet i solosegling nonstop jorden runt 2005 och blev dagen efter adlad. Därefter har hon antagit en större utmaning: Att sprida kunskap om jordens ändliga resurser och att en övergång från en linjär till cirkulär ekonomi är nödvändig för framtidens välfärd. Ellen MacArthur Foundation, som startades 2010 med bas i Storbritannien, har på kort tid fått stort internationellt erkännande.

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller i ett företag eller en organisation, som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande.

Cirkulär ekonomi har inspirerats av Cradle-to-cradle-rörelsen, eller Vagga till vagga på svenska.

Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Därför designas produkterna så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att

  1. Återanvändas
  2. Materialåtervinnas
  3. Energiutvinnas

(i fallande önskvärdhet)

För att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi kan ett företag eller organisation:

  1. Ta bort miljöfarliga ämnen.
  2. Designa om produkterna så att de materialmässigt går att ta isär i sina beståndsdelar.
  3. Använda förnyelsebar energi till produktion och transporter.
  4. Återföra tillbaka material enligt önskvärdhetslistan ovan.
  5. Dela, hyra eller leasa produktionsmedel snarare än att äga dem själva, och på samma sätt hyra eller leasa ut produkterna till sina kunder snarare än att sälja dem. På så sätt säljer man ”funktionen” snarare än produkten.

250px-Ellen_McArthur_RdR2002– ”Dame Ellen MacArthur är en av de mest inspirerande samhällsförändrare på världsscenen idag. Cradle Net´s nya samarbete med Ellen MacArthur Foundation ger tillgång till beslutsfattare, forskning och innovativt utbildningsmaterial i absolut framkant.” säger Stuart Pledger, ordförande Cradle Net.

Dame Ellen MacArthur presenterar sin syn på omställningen till en cirkulär ekonomi på KTH-Kungliga Tekniska Högskolans aula F2, Lindstedtsvägen 26, Stockholm, den 25/3 kl 17.00-19.00. Eftermingel med cirkulära projekt.

www.ellenmacarthurfoundation.org

2017-03-13T11:51:15+00:00