KBT hjälper diabetiker med rädsla för hypoglykemi (lågt blodsocker)

Enligt den senaste forskningen hjälper KBT diabetiker med rädsla för hypoglykemi.

Diabetes är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög och att sjukdomen är kronisk, det vill säga bestående livet ut.  Hela 366 miljoner människor hade diabetes 2011* och antalet förutspås öka till 552 miljoner år 2030.  En obehandlad eller felaktigt behandlad diabetes är livsfarlig, år 2011 dog inte mindre än 4.6 miljoner människor. Det handlar alltså om en vanligt förekommande sjukdom som innebär stora risker om den inte behandlas på ett bra sätt.

KBT hjälper diabetiker med rädsla för hypoglykemi (insulinkänning)

Therese Anderbro

En bra diabetesvård innebär naturligtvis medicinska inslag, men också psykologiska interventioner har det visat sig. En person som är expert på det senare är Therse Anderbro, leg psykolog/leg psykoterapeut, som nyligen har disputerat på ämnet. Hennes avhandling ”Behavior change intervention and fear of hypoglycemia in type 1 diabetes” bidrar med mycket viktig kunskap till diabetesvården.

I denna podcast-sändning berättar Therese Anderbro för Renew Magazine om resultaten från sin diabetesforskning, bland annat om hur man kan behandla rädsla för lågt blodsocker/insulinkänning (hypoglykemi) med hjälp av psykologiska metoder (KBT).

Sändningen är indelad i olika delar.

Del 1 (klicka på länken): Här berättar Therese Anderbro om olika typer av diabetes

Del 2 (klicka på länken): Här berättar Therese Andebro bland annat om vikten av bra blod-sockerkontroll och hur rädsla för hypoglykemi (lågt blodsocker/insulinkänning) kan innebära stora risker för en diabetiker. Hudvudtemat i avsnittet är dock hur kognitiv beteendeterapi – KBT – kan hjälpa diabetespatienter.

Del 3 (klicka på länken): Eftersom rädsla för lågt blodsocker (hypoglykemi) kan bli ett stort problem vid diabetes är det viktigt för sjukvården att ha metoder för att tidigt kunna identifiera de patienter som har denna rädsla och sedan ge dem adekvat hjälp. I detta avsnitt berättar Therese Anderbro om en bra metod för detta.

Del 4 (klicka på länken): Finns det kopplingar mellan rädsla för insulinkänning? Och vilken roll spelar sociala faktorer? Therese Anderbro ger svar i detta avsnitt.

Del 5 (klicka på länken):Therese Anderbro tar upp behovet av att förbättra diabetesbehandlingen med hjälp av KBT. Och så berättar hon om hur hon önskar gå vidare i sin diabetesforskning.

_____________________________________________

Om du vill läsa Therese Anderbros avhandling, klicka på

länken intill så slussas du vidare: Länk till avhandlingen

_____________________________________________

Åsa-Mia Fellinger

fellinger@renewmag.se

 

LÄNKAR

Diabetesförbundet (patientförening) www.diabetes.se

Diabetesläkarnas förening www.diabetolognytt.se

Nyheter om diabetesforskning  www.dagensdiabetes.se

 

* Claes-Göran Östenson, KI och KS, världsdiabetesdagen arrangerad av Dagens Medicin, 2011.

 

 

 

 

 

 

2017-03-13T11:51:21+00:00