Angelina Jolie besöker flyktingar vid gränsen mellan Syrien och Jordanien

Angelina Jolie, som är FN:s flyktingorgan UNHCR:s särskilda sändebud, besökte igår gränsen mellan Syrien och Jordanien för att möta de flyktingar som precis tagit sig till säkerhet i Jordanien.

– Det jag såg i går var ett dramatiskt exempel på den nöd som drabbat de hundratusentals syrier som tvingats fly på grund av konflikten och är i desperat behov av skydd, säger Jolie. Detta är hennes tredje besök till området inom loppet av tre månader.

– Civilbefolkningen i landet utgör måltavlor. Många av de som flyr är utsatta för stor fara ända fram till gränsen. Jag vädjar till båda sidor i konflikten att göra allt de kan för att de oskyldiga civila ska kunna ta sig till trygghet.

Sedan konfliktens början har nästan en halv miljon syrier registrerats som flyktingar i grannländerna. Ytterligare hundratusentals uppskattas befinna sig i regionen men de har ännu inte registrerat sig. De väntas göra det under de kommande månaderna då deras besparingar sinar.

Sedan Jolies senaste besök i september har antalet registrerade flyktingar i området ökat med närmare 200 000. Bara i Jordanien har antalet flyktingar ökat med 50 000. Antalet människor i flyktinglägret Za’atari som ligger norr om Amman har fördubblats.

Efter att Angelina Jolie anlände till Amman i onsdags reste hon omedelbart till gränsen. I ett möte med gränspolisen berömde hon Jordanien för att landet tar emot syriska flyktingar trots de stora ekonomiska och sociala påfrestningar landet står inför.

– Den medmänsklighet som de jordanska gränspoliserna visar dessa traumatiserade flyktingar var verkligen rörande, säger hon. Patrullerna har den senaste tiden varit på plats längs gränsen 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

– Jordanien har välkomnat dessa flyktingar, trots den enorma börda det innebär för landet. Det internationella samfundet måste nu visa mer solidaritet och stötta Jordanien och de andra länderna i regionen som fortsätter att hålla sina gränser öppna.

Jolie samtalade också med flera av de flyktingar som just tagit sig över gränsen mitt i natten. Bara under natten mellan onsdag och torsdag tog sig 328 flyktingar över gränsen till Jordanien. I hela regionen beräknas 2000 syrier fly till grannländerna varje dag.

På torsdagen besökte Jolie flyktinglägret Za’atari. UNHCR och deras samarbetspartners kämpar mot klockan för att förbereda lägret med sina 30 000 invånare inför vintern. Dessutom behövs liknande insatser inför vintern för de hundratusentals flyktingar som befinner sig på andra ställen i regionen.

– Vintern är redan här, säger Jolie. – Men UNHCR och deras samarbetspartners saknar fortfarande 50% av de resurser som krävs för att kunna hantera de kommande svåra månaderna.

– Trots allt det hårda arbete som har utförts så står det klart att resurserna har använts till sin allra yttersta gräns. Vintern kan vara tuff här, till och med farlig för flyktingarna, som kanske redan är försvagade. Många har utsatts för ofattbara övergrepp, säger Jolie. De förtjänar allt stöd vi kan ge dem.

Angelina Jolie och hennes partner, Brad Pitt, donerade i torsdags 50 000 dollar, ca 332 000 kronor, till familjetält för flyktingar.

Twitter: Renewmagazine1

 

2015-08-26T16:57:05+00:00