Pappor känner mer skuld än mammor

I många år har man talat om mammaskulden. Men enligt de första resultaten från ”Vi Föräldrar-rapporten 2013” är det en myt. 
Pappor känner mer skuld än mammor.

37 procent av småbarnspapporna känner skuld över att de tillbringar för lite tid med sina barn. Bara 26 procent av mammorna känner skuld för samma sak.
– Det kan ses som ett tecken på att pappor idag vet hur betydelsefulla de är för sina barn, säger Louise Bratt Tidmarsh, chefredaktör för Vi Föräldrar.

Andra intressanta siffror om dagens småbarnsföräldrar är bland annat:

  • Mammor och pappor har i lika hög grad dåligt samvete för att de håller på för mycket med mobilen och datorn när de är med barnet (32 %).
  • 19 % av mammorna har dåligt samvete för att de hämtar för sent på förskolan (15 % av papporna känner så).
  • Att barnet har för lite aktiviteter har 15 % av mammorna till barn i åldern 0-3 år dåligt samvete för (motsvarande siffra för papporna är 12 %).
  • 15 % av mammorna har skuldkänslor för att barnen inte äter tillräckligt bra mat (men bara 10 % av papporna känner detsamma).
  • 13 % av mammorna har dåligt samvete för att de inte orkar ta strider med sitt barn (men bara 8 % av papporna känner så).
  • 9 av 10 (92 %) av mammorna och papporna svarar att de är bra föräldrar.

De nya siffrorna kommer från Vi Föräldrar-rapporten 2013 som utförts av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Sveriges största föräldratidning Vi Föräldrar.
Undersökningen baseras på ett slumpmässigt urval i Novus riksrepresentativa Sverigepanel bland föräldrar med barn som är i åldern 0–3 år.
1 114 webbintervjuer genomfördes 11–21 september 2012.

 

Twitter: @RenewMagazine1

 

2012-11-14T16:11:35+00:00