Därför begår vi onda handlingar

Varför finns det så mycket ondska i världen?  Brukar den retoriska frågan lyda.  Nu visar ny studie att det helt enkelt är för att vi tror på det vi gör och inte som tidigare påvisats – att vi lyder blint.

Studien har utförts av psykologerna Alexander Haslam och Stephen Reicher vid University of Queensland i Australien respektive University of St. Andrews i Storbritannen.  Rönen har publicerats i Public Library of Science och DN har tidigare skrivit om det.

Tidigare har bland annat den tyskjudiska filosofen Hannah Arendt hävdat att ondskefulla handlingar beror på blind lydnad, bara den som är drivande är tillräckligt övertygande.  Under åren har flera studier gjorts i ämnet på fina universitet som Yale och Stanford där ett av det mer kända experimenten är ”fångare och fångvaktare”.  Testet utfördes av Philip Zimbardo vid Stanford University och innebar att ett antal frivilliga delades upp i ”fångvaktare” och ”fångar”.

”Fångvaktarna” fick långtgående befogenheter men redan efter sex dagar tvingades Zimbardo avbryta studien sedan ”fångvaktarna” börjat plåga, slå och tortera ”fångarna”.

Slutsatsen blev att  om människor beordras att plåga sina medmänniskor är risken stor att de lyder order — blint.

Nu visar istället Haslam och Reichers nya rön att vår fallenhet för onda handlingar beror på andra saker.  Handlingar som till synes verkar vansinniga och människor kommer till skada kan vi berättiga för oss själva genom att  kalla det psykologiska experiment och att vi tjänar vetenskapen.  Är vi bara tillräckligt motiverade och vet varför så kan människor begå hemska handlingar även när det prövar vår etik och moral.

Så, lite förenklat, bara vi tror att det tjänar ett gott syfte så kan vi begå ondskefulla handlingar.

Hemska tanke, kanske du tänker. Är det så lättförklarat. Nja.

Clara Gumbert, som forskat och undervisat i rättspsykiatri på Karolinska institutet i Stockholm nyanserar det hela.

Enligt henne har den absoluta majoriteten av alla grova brott en enkel logik där det oftast går att hitta ett orsakssamband som förklarar vägen fram till ett mord eller en våldtäkt.

– Onda handlingar begås ofta när gärningsmannen är rädd, arg eller kränkt.

I artikeln får hon också frågan. Skulle du själv kunna göra ont?

– Om mina barn blir hotade eller utsatta för något våld skulle jag utföra handlingar som är onda i och med att en annan människa kan bli skadad – även om syftet skulle vara gott. Ingen människa vet vad hon är eller han är kapabel till i ett pressat läge.

 

Johanna Litsgård Lebourne

johanna.lebourne@renewmag.se

Twitter: litsgaard

 

 

 

 

 

 

2015-08-27T08:59:56+00:00