Så blir världen bättre – Bill Clinton skriver i Time Magazine

Bill Clinton beskriver i en stor artikel i veckans utgåva av Time Magazine fem sätt på vilket världen blir bättre.

”Det finns tre stora utmaningar med vår värld av ömsesidigt beroende: ojämlikhet, instabilitet och ohållbarhet. Det faktum att hälften av världens människor lever på mindre än två dollar per dag och en miljard människor på mindre än en dollar om dagen är skarpa bevis på ojämlikhet, som ökar på många håll.”

Men trots det har han, eller mer troligt hans spökskrivare, vaskat fram fem olika sätt som faktiskt gör världen bättre.

”Jag är övertygad om att framsteg förändrar medvetandet, och när du ändrar folks medvetande om vad som är möjliga förändringar så skapas en god cirkel.”

Så vad är det då som gör världen bättre enligt Clinton?

 

1. Mobiltelefonen  

Enligt en studie från FN 2010, fann man att mobiltelefoner är en av de mest effektiva framsteg i historien att lyfta människor ur fattigdom.

”På Haiti, en av de fattigaste platserna på jorden, har telefoner revolutionerat den vanliga människans tillgång till finansiella möjligheter.”

Och här beskriver han hur haitierna genom att använda sina mobiltelefoner kunnat börja låna pengar och därmed fått ordning på sin egen ekonomi efter den svåra jordbävningen 2010.

Digging out of the dept hole.

” Tsunamin 2004 var också  den första naturkatastrofen i vilken ett stort antal människor som var fattiga eller med små medel gav lite av sina pengar eftersom de kunde använda globala kommunikationsnät till att göra det.”

 

2. Hälsa 

”Regeringar, den privata sektorn och stiftelser har länge arbetat  för att bekämpa större hälsokriser. Innovativa partnerskap mellan dessa tre sektorer har lett till mer ökade framsteg i att bygga varaktiga hälso-och sjukvårdssystem i fattiga länder än någon av dessa grupper kunde ha gjort på egen hand. Att arbeta tillsammans på nya sätt resulterar i en exponentiell ökning av det goda de alla kan göra.”

Och här hänvisar Bill Clinton till en studie som visar  att med undantag av Sydafrika, så kostar en behandling i genomsnitt ca 200 dollar per patient och år i Afrika, och antalet omfattar kostnader för läkemedel, diagnostiska tester, personal och andra kostnader i öppenvården. Alla besparingar har uppnåtts samtidigt som man förbättrar lönsamheten för läkemedelsföretagen.

 

3. Ekonomi 

”Trots den senaste kritiken av frihandel och fria marknader, är det viktigt att komma ihåg att under de 25 år som ledde fram till den nuvarande ekonomiska krisen har fler människor i världen flyttat från fattigdom till medelklass än vid någon annan tidpunkt i historien.”

10 Ways Mobile Technology is Changing Our World.

Och här ger han ett exempel från Tyskland, där solen skiner i genomsnitt lika mycket som den gör i London. Men som enligt uppgift har världsrekord för el hämtat från solen på en enda dag: 22 gigawatt, eller ungefär lika mycket som från 20 kärnkraftverk.

 

4. Jämlikhet – kvinnor regerar

”Enkelt uttryckt, inget samhälle  kan verkligen blomstra om det kväver drömmar och produktivitet för halva befolkningen. Lyckligtvis ser jag bevis över hela världen att kvinnor vinner social och ekonomiska makt som de aldrig haft förut. Detta är goda nyheter inte bara för individerna själva, utan också för hela samhällen, för det har visat sig att kvinnor tenderar att återinvestera ekonomiska vinster tillbaka till sina familjer och samhällen mer än vad män gör.”

Här berättar han bland annat om en kvinnlig bonde som med sin extra inkomst byggde ett nytt tak på sitt hem och betalade avgiften för att skicka sina döttrar till skolan.

”Så du kan se hur det arbetet kan förändra inte bara ett självständigt liv utan också öde för en hel familj eller ett helt samhälle.”

Is it really the end of men?

 

5. Rättvisa – kampen för framtiden är nu

”Vi måste definiera innebörden i våra liv som något annat än vår förmåga att kontrollera någon annan. Den ständiga ojämlikheten mellan och inom samhällen skapar instabilitet och konflikter, men det finns framgångshistorier över hela världen som vi kan använda som modell för reformer. På platser en gång synonymt med konflikter, som Balkan och Rwanda,  arbetar nu tidigare fiender tillsammans för att lösa problem.”

Som exempel tar han en konferens i  global hållbar utveckling  i Manaus, Brasilien. Där,vid kanten av regnskogen, möttes allmännyttiga företag, oljebolag,  de infödda brasilianska stammarna som lever i regnskogen och som är skyddade enligt lag och kommer att skadas om det finns ytterligare utveckling. Delegaterna satt runt små bord, talade enligt Bill Clinton till varandra med stor respekt och tro att om de arbetade tillsammans kunde kunde de finna ett svar på hur man löser tillgång, efterfrågan och miljö. De förstod alla att om detta var en enkel fråga, skulle någon redan ha löst problemet och såg därför vikten av att tänka till tillsammans.

Här kan du läsa hela artikeln.

 

Johanna Litsgård Lebourne

Twitter: @litsgaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-13T11:51:33+00:00