Personal- och rekryteringsfrågor

Har du svårt att veta hur du ska lägga upp dina anställningsintervjuer, vilka frågor du ska ställa eller hur du ska kunna bedöma om en person är rätt för jobbet eller inte?  Elle är du chef och har ett svårt medarbetarsamtal framför dig? Ett samtal som du inte riktigt vet hur du ska hantera. Vänd dig till Renew Magazine. Vi erbjuder dig som läsare möjlighet att rådfråga en expert inom rekrytering och ledarskap. Det är vår redaktör  Åsa-Mia Fellinger som svarar på frågorna. Hon har mångårig erfarenhet som ledarskaps- och rekryteringskonsult.. Mejla din fråga till oss. Vi väljer ut ett eller två fall per gång för publicering. Naturligtvis får du vara anonym.

fellinger@renewmag.se

lebourne@renewmag.se

 

2017-03-13T11:51:34+00:00