Livs- och levnadsfrågor

Renew Magazine erbjuder dig som läsare möjlighet att få svar på dina liv-och levnadsfrågor. Det är socionom/leg psykoterapeut Pia Spånghagen, som svarar på frågorna.

Har du en fråga till Pia Spånhagen?

Mejla den till Renew Magazine på följande adress: fellinger@renewmag.se

Vi väljer ut ett eller två fall per gång för publicering. Naturligtvis får du vara anonym.

2012-09-16T18:39:25+00:00