Författaren Tomas Sjödin om livet efter att ha förlorat två barn

Tomas Sjödin har från och med den senare halvan av 1990-talet varit verksam huvudsakligen som skribent och författare. Hans skrivande, såväl böcker som krönikor i diverse tidningar och tidskrifter, är ofta självbiografiskt och har en tonvikt på den ”grå” vardagen.  Han har också varit Sommarpratare 2004 och 2006 och Vinterpratare på nyårsafton 2011.

Tomas föddes i Kramfors och växte upp inom pingströrelsen, där han senare verkade som pastor och förkunnare. Han har också arbetat med TV-produktion inom rörelsens bolag TV-Inter. Från mitten av 1990-talet har Sjödin dock varit verksam huvudsakligen som skribent och författare.

Sjödins skrivande, såväl böcker som krönikor i diverse tidningar och tidskrifter, är ofta självbiografiskt och har en tonvikt på vardagen. Som en röd tråd genom de självbiografiska böckerna finns livet med, och förlusten av, de båda sönerna med fortskridande hjärnsjukdomar. Sjödin återvänder inte sällan till författaren Birger Norman i sina böcker, inte minst i romandebuten Tusen olevda liv finns inom mig (2011).

Intervjuade honom för några somrar sedan om hur man lyckas att inte bli bitter efter att ha förlorat två barn

Johanna Litsgård Lebourne

Instagram: @Johanna_lebourne

 

 

Läs mer: 

Tomas Sjödin: Ett liv utan prövningar är en orealistisk tanke

 

2017-03-13T11:51:36+00:00