Svenskar väljer humor och egennytta före värderingar som ärlighet, kunder och samhälle

Med vilka värderingar rustar sig Sverige för framtiden? Hur har finanskris och andra utmaningar påverkat hur människor ser på värden som ärlighet, ansvar och lagarbete? Har kortsiktighet och kostnadsjakt slagit ut ansvar för kommande generationer, omsorg om äldre och miljö?  För fjärde året i rad har en bred kartläggning gjorts av svenskarnas värderingar om sig själva, sina arbetsplatser och samhället i stort. 

 

Rapporten visar att svenskens personliga värderingar skiljer sig radikalt från dennes värderingar om samhället.

 

– Svensken vill ha ett samhälle med hållbarhet, omsorg och ansvarstagande, säger Patrik Hesselius välfärdsekonom Skandia. Men svenskens värderingar om sig själv antyder att man inte vill bidra till det uthålliga land man drömmer om. Andra ska lösa det. Det rimmar illa med en samhällsutveckling där individer får allt större eget ansvar för sin välfärd.

Det mest häpnadsväckande i studien är den fullständiga avsaknaden av ordet kund när svensken berättar om vilka värderingar som råder eller borde råda på dennes arbetsplats. I länder som Island, Danmark, Frankrike, England och USA finns ordet kund mellan plats ett och tio. Svensken lägger det på plats 45. Istället vill man ha arbetsplatser fokuserade på anställdas hälsa, erkännande av anställda och lagarbete.

– Studien antyder att svensken längtar efter en stabil arbetsplats utan kunder, säger Martin Sande konsult på Preera. Det finns risk att svensken skapar värde för sig själv, men inte för kunden på arbetet.

Studien visar även att det närmaste vi kommer en innovativ kultur på våra arbetsplatser är värderingen ”ständigt lärande” på tionde plats.

– På arbetsplatsen har vi fått lite större fokus på ansvar och delaktighet men det räcker inte för att klara den globala konkurrensen, fortsätter Martin Sande.

Humor/glädje har seglat upp som den viktigaste personliga värderingen idag. Från en tidigare förstaplats finns ärligheten för andra året i rad först på plats fem.

– Det är en betydande förändring, då svenska folkets privata värderingar annars är stabila, säger Carl Johan Lillieroth på Volvo IT. Åtta av tio värdeord har varit desamma under de fyra år undersökningen gjorts. En trend är att ärlighet och respekt fått ökad konkurrens från värderingar som ansvar, rättvisa, omtanke.

Resultaten indikerar att svensken behöver ändra sina värderingar om Sverige ska säkra konkurrenskraft och nationell välfärd. Självbelåtenhet infinner sig ofta i mogna samhällen där man vilar på gamla framgångar.

– Svenskar måste bli mer nyfikna och öppna för förändring, öka fokus på kunder och värdera sin egen insats till samhället för att bemöta global konkurrens, menar Martin Sande. Politiker, företag, myndigheter och medborgare måste våga prata om de här problemen. En anledning till att vi inte pratar om dem tycks vara vi är självbelåtna. Det blir moment 22.

Om Sverigestudien

2012 är det fjärde året värderingarna kartlagts i ett Sverige i miniatyr. Studien är utförd av  Barrett Values Center  på ett statiskt säkerställd population om 1000 personer. Undersökningen har gjorts i 15 länder. De undersökta har frågats om vilka värderingar som karaktäriserar dem själva, deras arbetsplats och det svenska samhället. Vi har även frågat vilka värderingar som respondenterna vill ska känneteckna arbetsplats och samhälle i framtiden. Metoden som används i studien är CTT och omfattar fem frågor till en statiskt säkerställd population på 1000 personer. Respondenterna ombeds välja 10 värderingar i olika perspektiv; personliga samt befintliga och önskade för sin arbetsplats och för nationen Sverige. Varje värdeord har i analysen grupperats efter innebörd.

Rapporten i sin helhet bifogas och finns även publicerad påwww.Sverigestudien.se

2017-03-13T11:51:51+00:00