Civilisationens kris – dokumentär på UR

 

Industrisamhället är ohållbart och dagens civilisationsform kommer inte att överleva 2000-talet. Världskriser som klimatförändringar och finanskriser är symptom på ett samverkande globalt systemfel, det menar den brittiske säkerhetsforskaren och analytikern Dr Nafeez Mosaddeq Ahmed.

I Kunskapsdokumentären Civilisationens kris förklarar han hur kriserna hänger ihop och varför vi kommer att bli tvungna att förändra hela vår syn på mänskligheten, vårt förhållande till miljön och varandra för att överleva.

Säkerhetsforskaren Dr Nafeez Mosaddeq Ahmed, verksam vid Institutet för politisk forskning och utveckling i London, tar oss med på en resa där han förklarar sin teori kring sambanden mellan olika globala hot som klimatförändring, energikris, livsmedelsbrist, finanskris, terrorhot och militarism. Han menar att vi i dagsläget enbart behandlar symptomen av världskriserna – samtidigt som läget hela tiden förvärras.

För att mänskligheten ska överleva måste vi ta tag i de verkliga orsakerna till problemen och Dr Ahmeds tror att vi kommer tvingas att frångå de idéer och värderingar som har stått bakom vår strävan efter ständig tillväxt. Jordens resurser är begränsade och det mänskliga välbefinnande kan inte vara förknippat med konsumtion av materiella produkter och ett ständigt förvärvande av materiella varor. Materiella villkor kan inte vara målet i sig, de är enbart verktyg för att nå viktigare värden som rent vatten, utbildning, gemenskap, harmoniskt familjeliv och välbefinnande.

Onsdag 21 mars kl. 23.00 i SVT2.

 

 

2012-09-16T18:56:23+00:00