Artikel i Läkartidningen

I läkartidningen finns en artikel som borde vara nödvändig läsning för många, inte minst de som tar för givet att vi lever i ett land präglat av rättssäkerhet.  Den handlar om barnläkaren som friades från anklagelsen om att ha dräpt en för tidigt född flicka.  I artikeln framkommer att polisens utredare, förhörsledare och arrestvakter agerat på ett sätt som är fullständigt ovärdigt en rättsstat.  Även åklagarens agerande kritiseras hårt. Det luktar utan tvekan rättsskandal. Tack och lov har Justitieombudsmannen överlämnat ärendet till Justitiekansler Anna Skarhed. Hon har dock ännu inte fattat beslut om hon ska gå vidare med fallet. Renew Magazine hoppas att hon snarast möjligt läser artikeln.

Här är länken till artikeln i Läkartidningen

Åsa-Mia Fellinger

2012-09-16T18:59:33+00:00